News

News2021-01-15T15:35:00+07:00

All news

Microsoft แจ้งแนวทางการป้องกันช่องโหว่ Zero-day Serious SAM

Microsoft ได้แชร์วิธีแก้ปัญหาสำหรับช่องโหว่ Zero-day ของ Windows 10 (Serious SAM) ซึ่งช่องโหว่ดังกล่าวจะทำให้ผู้โจมตีได้รับสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบและสามารถรันโค้ดได้ตามอำเภอใจโดยสิทธิ์ [...]

ช่องโหว่ในตัวจัดคิวงานพิมพ์ของ Windows

ในตอนเย็นของวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 Microsoft ได้ประกาศคำแนะนำเกี่ยวกับช่องโหว่ด้านความปลอดภัย CVE-2021-34481 ใน Windows Print [...]

พบช่องโหว่ Multiple Out-Of-Bound Read ใน SonicWall Switch

SonicWall พบช่องโหว่ Multiple Out-Of-Bound Read ช่วยให้ผู้โจมตีสามารถใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ดังกล่าวในการโจมตีเพื่อสร้างความผิดพลาดในการอ่านข้อมูลของหน่วยความจำภายในอุปกรณ์ Sonic Wall Switch SonicWall [...]

PrintNightmare ช่องโหว่ Zero-day ของ Windows Print Spooler

Print Spooler เป็นชอฟแวร์ในระบบปฏิบัติการ Window ที่จัดการกระบวนการพิมพ์ซึ่งรวมไปถึงการดึงตำแหน่งของไดร์เวอร์ปริ้นเตอร์ที่ถูกต้อง เช่น การโหลดไดร์เวอร์ จัดคิวข้อมูลสำหรับการเรียกฟังก์ชันระดับสูงในงานพิมพ์ การกำหนดเวลางานพิมพ์สำหรับการพิมพ์ [...]

อาชญากรส่ง Hardware Wallet หลอกเหยื่อเพื่อรหัสเข้ากระเป๋าเงิน Digital

Ledger devices Hardware Wallet เก็บ Private Key สกุลเงินดิจิตอลทำหน้าที่เป็นลายเซ็นเจ้าของบัญชีทำข้อมูลลูกค้าที่สั่งซื้ออุปกรณ์รั่วไหล แฮกเกอร์ส่งฮาร์ดแวร์ปลอม [...]

Load More Posts