News

News2021-01-15T15:35:00+07:00

All news

โครงการ “พี่สอน เพื่อน้องได้งาน”

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษาหรือที่สำเร็จการศึกษาแล้วของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมอบรมความรู้พื้นฐานทางด้าน IT (Computer Security, Database Administrator, Robotic Process [...]

McAfee : Protect Data Where It Live

ภายใน Webinar นี้ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทั้งข้อมูลความลับทางธุรกิจและข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมอ้างอิงถึงกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น GDPR และ PDPA (พ.ร.บ. [...]

INETMS สมทบทุนซ่อมแซมอาคารเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนวัดบ้านดอน จ.สระบุรี

บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ร่วมส่งมอบเงินจำนวน 50,000 บาท ให้กับโรงเรียนวัดบ้านดอน จ.สระบุรี เพื่อสมทบทุนซ่อมแซมอาคารเรียนชั้นอนุบาล [...]

INETMS สมทบทุนโครงการ “สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน” แก่โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม จ.เชียงใหม่

บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ส่งมอบเงินสนับสนุน จำนวน 50,000 บาท แก่โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม [...]

INETMS ได้รับเกียรติจาก สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย สัมภาษณ์ผู้บริหารเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองการบริหารองค์กร และแบ่งปันเรื่องราวการทำานในสายไอที

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ขอนำเสนอมุมมองการบริหารองค์กรในเครือข่ายสายไอที โดยการเรียนเชิญผู้บริหารองค์กรต่างๆ มาแลกเปลี่ยน แบ่งปันองค์ความรู้ และ บอกเล่าเรื่องราวของการทำงานในสายไอที ซึ่งใน EP. [...]

Load More Posts