วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงฆ่าสัตว์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ คุณอรรถวุฒิ คำประดิษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเน็ต แมนเนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหาร และเพื่อนๆ พนักงานผู้มีจิตศรัทธา ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อการเกษตร โดยจะไม่หวนคืนมายังโรงฆ่าสัตว์อีก พร้อมกันนี้ได้บริจาคเจลล้างมือและตุ๊กตาให้กับชุมชนคอยรุดดีนอีกด้วย