ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด จังหวัดระยอง ที่ไว้วางใจบริษัท ไอเน็ต แมเนจ เซอร์วิสเซส จํากัด และทีมงาน ร่วมแบ่งปันความรู้พร้อมเวิร์กช็อป Step-by-Step ในหัวข้อ “UiPath – Robotic Process Automation Basic Training” และหัวข้อ “UiPath – Robotic Process Automation Advance Training”
จำนวน 1 รุ่น ระยะเวลา 2 วัน
สำหรับท่านใดสนใจ UiPath และคอร์สเทรนนิ่งให้กับบริษัทและทีมงาน
  • เพื่อลดต้นทุนแรงงาน
  • เพิ่มความสามารถของแรงงาน
  • เพิ่มความเร็วความถูกต้อง (100%)
  • เสริมสร้างกำลังใจของพนักงาน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร : 02257-7100
อีเมล : sales@inetms.co.th
Join our Community!
UiPath RPA User Thailand: https://bit.ly/3f9ma0R
INETMS l สอนพื้นฐาน RPA ด้วย UiPath: https://bit.ly/3dhtdCr
INETMS l สอนขั้นสูง RPA ด้วย UiPath: https://bit.ly/3vUVk2E