ข่าวสาร

INETMS สมทบทุนซ่อมแซมอาคารเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนวัดบ้านดอน จ.สระบุรี

2021-01-15T14:24:18+07:00
INETMS สมทบทุนซ่อมแซมอาคารเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนวัดบ้านดอน จ.สระบุรี2021-01-15T14:24:18+07:00

INETMS สมทบทุนโครงการ “สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน” แก่โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม จ.เชียงใหม่

2021-01-15T14:35:49+07:00
INETMS สมทบทุนโครงการ “สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน” แก่โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม จ.เชียงใหม่2021-01-15T14:35:49+07:00

INETMS ได้รับเกียรติจาก สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย สัมภาษณ์ผู้บริหารเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองการบริหารองค์กร และแบ่งปันเรื่องราวการทำานในสายไอที

2021-02-17T15:43:30+07:00
INETMS ได้รับเกียรติจาก สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย สัมภาษณ์ผู้บริหารเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองการบริหารองค์กร และแบ่งปันเรื่องราวการทำานในสายไอที2021-02-17T15:43:30+07:00

INETMS ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ส่งต่อให้พี่น้องเกษตรกร

2020-11-10T14:38:17+07:00
INETMS ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ส่งต่อให้พี่น้องเกษตรกร2020-11-10T14:38:17+07:00

INETMS พร้อมกระจายงาน IT สู่ทุกภูมิภาคในประเทศไทย

2021-02-17T18:04:31+07:00
INETMS พร้อมกระจายงาน IT สู่ทุกภูมิภาคในประเทศไทย2021-02-17T18:04:31+07:00

สรุปไฮไลท์ UiPath Workshop ออนไลน์และออฟไลน์ งาน Techsauce Global Summit 2020

2020-11-06T15:46:57+07:00
สรุปไฮไลท์ UiPath Workshop ออนไลน์และออฟไลน์ งาน Techsauce Global Summit 20202020-11-06T15:46:57+07:00

สรุปประเด็นสำคัญ UiPath Keynote : คุณและองค์กรพร้อมหรือยังกับ Hyperautomation งาน Techsauce Global Summit: Special Edition – Evolving Stronger

2021-01-15T14:46:34+07:00
สรุปประเด็นสำคัญ UiPath Keynote : คุณและองค์กรพร้อมหรือยังกับ Hyperautomation งาน Techsauce Global Summit: Special Edition – Evolving Stronger2021-01-15T14:46:34+07:00

นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ศึกษาดูงานบริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

2020-11-03T16:54:27+07:00
นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ศึกษาดูงานบริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด2020-11-03T16:54:27+07:00