ข่าวสาร

โครงการ “พี่สอน เพื่อน้องได้งาน” รุ่นที่ 2

2022-02-15T12:28:36+07:00
โครงการ “พี่สอน เพื่อน้องได้งาน” รุ่นที่ 22022-02-15T12:28:36+07:00

Palo Alto แจ้งพบช่องโหว่รูปแบบใหม่ของ Microsoft IIS และ SQL Server

2021-08-13T15:43:15+07:00
Palo Alto แจ้งพบช่องโหว่รูปแบบใหม่ของ Microsoft IIS และ SQL Server2021-08-13T15:43:15+07:00

สวัสดิการฉุกเฉินสู้ภัยช่วงโควิด 19 ด้วยความห่วงใยจากผู้บริหาร INETMS

2021-08-06T17:10:09+07:00
สวัสดิการฉุกเฉินสู้ภัยช่วงโควิด 19 ด้วยความห่วงใยจากผู้บริหาร INETMS2021-08-06T17:10:09+07:00

INETMS อบรม RPA ให้อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

2021-06-11T20:23:11+07:00
INETMS อบรม RPA ให้อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม2021-06-11T20:23:11+07:00

ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส เปิดตัวบริการ Enterprise WiFi as a Service

2021-08-09T16:07:30+07:00
ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส เปิดตัวบริการ Enterprise WiFi as a Service2021-08-09T16:07:30+07:00

บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วม เวิร์คช็อป RPA กับ INETMS

2021-05-13T16:15:29+07:00
บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วม เวิร์คช็อป RPA กับ INETMS2021-05-13T16:15:29+07:00

บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด ร่วม เวิร์คช็อป RPA รุ่นที่ 1 กับ INETMS

2021-04-01T15:15:33+07:00
บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด ร่วม เวิร์คช็อป RPA รุ่นที่ 1 กับ INETMS2021-04-01T15:15:33+07:00