ข่าวสาร

INETMS อบรม RPA ให้อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

2021-06-11T20:23:11+07:00
INETMS อบรม RPA ให้อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม2021-06-11T20:23:11+07:00

ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส เปิดตัวบริการ Enterprise WiFi as a Service

2021-06-02T17:25:22+07:00
ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส เปิดตัวบริการ Enterprise WiFi as a Service2021-06-02T17:25:22+07:00

บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วม เวิร์คช็อป RPA กับ INETMS

2021-05-13T16:15:29+07:00
บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วม เวิร์คช็อป RPA กับ INETMS2021-05-13T16:15:29+07:00

บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด ร่วม เวิร์คช็อป RPA รุ่นที่ 1 กับ INETMS

2021-04-01T15:15:33+07:00
บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด ร่วม เวิร์คช็อป RPA รุ่นที่ 1 กับ INETMS2021-04-01T15:15:33+07:00

INETMS สมทบทุนซ่อมแซมอาคารเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนวัดบ้านดอน จ.สระบุรี

2021-01-15T14:24:18+07:00
INETMS สมทบทุนซ่อมแซมอาคารเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนวัดบ้านดอน จ.สระบุรี2021-01-15T14:24:18+07:00

INETMS สมทบทุนโครงการ “สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน” แก่โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม จ.เชียงใหม่

2021-01-15T14:35:49+07:00
INETMS สมทบทุนโครงการ “สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน” แก่โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม จ.เชียงใหม่2021-01-15T14:35:49+07:00

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยสัมภาษณ์ผู้บริหาร INETMS

2021-06-11T20:39:54+07:00
สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยสัมภาษณ์ผู้บริหาร INETMS2021-06-11T20:39:54+07:00

INETMS ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ส่งต่อให้พี่น้องเกษตรกร

2020-11-10T14:38:17+07:00
INETMS ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ส่งต่อให้พี่น้องเกษตรกร2020-11-10T14:38:17+07:00