ข่าวสาร

NS – SUS เชื่อมันและไว้วางใจให้ INETMS เป็นที่ปรึกษาโครงการวางระบบ RPA

2020-11-10T15:45:56+07:00
NS – SUS เชื่อมันและไว้วางใจให้ INETMS เป็นที่ปรึกษาโครงการวางระบบ RPA2020-11-10T15:45:56+07:00

INETMS ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ส่งต่อให้พี่น้องเกษตรกร

2020-11-10T14:38:17+07:00
INETMS ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ส่งต่อให้พี่น้องเกษตรกร2020-11-10T14:38:17+07:00

INETMS บรรยายพิเศษเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ให้กับข้าราชการ และพนักงานราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

2020-11-10T14:51:56+07:00
INETMS บรรยายพิเศษเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ให้กับข้าราชการ และพนักงานราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์2020-11-10T14:51:56+07:00

INETMS พร้อมกระจายงาน IT สู่ทุกภูมิภาคในประเทศไทย

2020-11-09T12:00:56+07:00
INETMS พร้อมกระจายงาน IT สู่ทุกภูมิภาคในประเทศไทย2020-11-09T12:00:56+07:00

สรุปไฮไลท์ UiPath Workshop ออนไลน์และออฟไลน์ งาน Techsauce Global Summit 2020

2020-11-06T15:46:57+07:00
สรุปไฮไลท์ UiPath Workshop ออนไลน์และออฟไลน์ งาน Techsauce Global Summit 20202020-11-06T15:46:57+07:00

สรุปประเด็นสำคัญ UiPath Keynote : คุณและองค์กรพร้อมหรือยังกับ Hyperautomation งาน Techsauce Global Summit: Special Edition – Evolving Stronger

2020-11-06T17:19:18+07:00
สรุปประเด็นสำคัญ UiPath Keynote : คุณและองค์กรพร้อมหรือยังกับ Hyperautomation งาน Techsauce Global Summit: Special Edition – Evolving Stronger2020-11-06T17:19:18+07:00

นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ศึกษาดูงานบริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

2020-11-03T16:54:27+07:00
นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ศึกษาดูงานบริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด2020-11-03T16:54:27+07:00

รับมอบใบประกาศรับรองระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูล ISO/IEC 27001:2013

2020-07-17T11:11:41+07:00
รับมอบใบประกาศรับรองระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูล ISO/IEC 27001:20132020-07-17T11:11:41+07:00

INETMS จับมือเป็นพันธมิตร UiPath ผนึกกำลังสร้างบริการ RPA เสริมความคล่องตัวทางธุรกิจ

2020-06-29T11:57:44+07:00
INETMS จับมือเป็นพันธมิตร UiPath ผนึกกำลังสร้างบริการ RPA เสริมความคล่องตัวทางธุรกิจ2020-06-29T11:57:44+07:00