ประวัติ

     บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ INET MS เป็นบริษัทในเครือ INET โดยให้บริการด้านไอซีทีโซลูชั่น, บริหารจัดการด้านไอที, Cloud Service, DR Services ด้วยประสบการณ์ และการทำงานอย่าง มืออาชีพ เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพ

     ในปี2561 INETMS เริ่มขยายบริการด้าน Managed Services และ Security โดยบริหารจัดการงานโครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure, Operation System, Database, Backup, Security และการเฝ้าระวังระบบให้ลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง มีการแจ้งเตือน และแก้ไขปัญหาด้วยผู้เชี่ยวชาญที่ดำเนินการตามกรอบมาตรฐาน สากล

     ในปี 2562 บริษัท INETMS ได้จับมือกับพันธมิตรเพื่อให้บริการซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ Robotic Process Automation หรือ RPA เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจที่ต้องการเปลี่ยนงานซ้ำๆ มาเป็นงานอัตโนมัติ มีความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ

     INETMS ได้มีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เรายังคงจะพัฒนาและร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสรรหาเทคโนโลยีใหม่ มาสร้างสรรค์บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในองค์กรขนาดใหญ่และขนาดเล็ก อีกทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานด้วยวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการอบรม และส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้ ก้าวทันเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์

ผู้ให้บริการ Managed Services ชั้นนำ มีความน่าเชื่อถือ

ภารกิจ

  • ให้บริการแก่ลูกค้าองค์กร เพื่อพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
  • ดำเนินธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี และมีการขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  • เรียนรู้และพัฒนาการให้บริการ พื้นฐานผ่าน Platform ขนาดใหญ่ เพื่อเกิด Eco System ภายในประเทศ
  • เป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม ยึดหลักธรรมาภิบาล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวมอย่างแท้จริง

เอกสารรับรอง