INET Managed Services Company Limited

บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ INET MS เป็นบริษัทในเครือ INET โดยให้บริการด้านไอซีทีโซลูชั่น บริหารจัดการด้านไอที, Cloud Service, DR Services ด้วยประสบการณ์และการทำงานอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพ

ตำแหน่งงาน

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วศบ. หรือ วทบ. สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์. : 3 ปี ขึ้นไปในตำแหน่ง BA

อ่านเพิ่มเติม

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี  วศบ./วทบ. สาขาคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ ไฟฟ้า โทรคมนาคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ : 0-1 ปี

อ่านเพิ่มเติม

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี  วศบ./วทบ. สาขาคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ ไฟฟ้า โทรคมนาคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ : 0-1 ปี ทางด้าน ระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศ

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารประกอบการสมัคร

รูปถ่ายสี

ขนาด 1 นิ้ว

สำเนา

ทะเบียนบ้าน

สำเนา

บัตรประชาชน

สำเนา

วุฒิการศึกษา

สำเนาหนังสือ

ผ่านการเกณฑ์ทหาร

เอกสารประกอบการสมัคร

รูปถ่ายสี

ขนาด 1 นิ้ว

สำเนา

ทะเบียนบ้าน

สำเนา

บัตรประชาชน

สำเนา

วุฒิการศึกษา

สำเนาหนังสือ

ผ่านการเกณฑ์ทหาร

สวัสดิการ

บริษัทไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ยังมีสวัสดิการที่คอย Support พนักงานอย่างดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาล, ค่ารักษาทันตกรรม เงินช่วยเหลือต่างๆ รวมทั้งสิทธิวันลาเมื่อเข้ามาร่วมงานกับเรา INETMS คุณจะได้รับสวัสดิการที่ดีเยี่ยม

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนส่งเสริมกิจกรรม และสวัสดิการพนักงาน
 • วันหยุดประเพณี 14 วัน
 • ลากิจ
 • ลาป่วย
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ค่าน้ำมัน
 • ค่าตำแหน่ง
 • ค่าล่วงเวลา
 • ค่าวิชาชีพ
 • ลาพักร้อน 12 วันต่อปี
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา เสียชีวิต
 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน
 • ค่ารักษาโรคเหงือกและฟัน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

กิจกรรม

สถานที่ติดต่อ

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

0-2257-7100

hr@inetms.co.th