Ransomware เป็นการโจมตีที่อันตราย และทุกคนมีสิทธิ์โดนโจมตีทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็ก หรือองค์กรใหญ่ ยังไม่มีวิธีการป้องกันที่รับประกัน 100% วิธีการป้องกัน Ransomware ที่ดีที่สุดคือการเฝ้าระวังเหตุการและมีแผนรับมือกรณีที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น วันนี้ INETMS จึงจะมาเล่าถึงวิธีการป้องกันที่ควรทำเพื่อลดความเสี่ยงที่จะโดน Ransomware กันนะคะ

Ransomware เป็นการโจมตีที่อันตราย และทุกคนมีสิทธิ์โดนโจมตีทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็ก หรือองค์กรใหญ่ ยังไม่มีวิธีการป้องกันที่รับประกัน 100% วิธีการป้องกันRansomware ที่ดีที่สุดคือการเฝ้าระวังเหตุการและมีแผนรับมือกรณีที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น วันนี้ INETMS จึงจะมาเล่าถึงวิธีการป้องกันที่ควรทำเพื่อลดความเสี่ยงที่จะโดน Ransomware กันค่ะ

1. Backup

วิธีการที่ดีที่สุดในการป้องกัน Ransomware เสมอมาคือการ backup ค่ะ เพราะเมื่อมีการติด Ransomware เข้ามาในองค์กร หน่วยงานหรือเม้กระทั่งบุคคลที่เป็นเหยื่อ สามารถกู้คืนไฟล์จากการ Backup ขึ้นมาใช้งานแทนไฟล์เดิมที่ติด Ransomware ได้ ไม่จำเป็นต้องเสียเงินจ่ายค่าไถ่เพื่อนำไฟล์ออกมา

INET พร้อมให้บริการ Design Solution สำหรับการ Backup ข้อมูลในทุก Platform โดยสามารถกำหนด Scheduling ในการ Backup ได้ตามความต้องการของคุณดูแลและบริหารจัดการด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และเหนือกว่าด้วยการ Restore แบบ Point in Time

2. Security Awareness Training

องค์กรต้องให้ความรู้และสร้างการตระหนักรู้ให้แก่พนักงานทุกคนใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย ระมัดระวังในการใช้งานอินเตอร์เน็ตและการคลิก Link หรือเปิดไฟล์แนบที่มากับ Email แปลกๆ

INETMS Cyber Security Awareness Training for All Staff เพื่อให้ทุกองค์กรทำงานบนระบบที่มีความปลอดภัยประหยัดยิ่งขึ้นด้วยค่าใช้จ่ายรายคอร์สไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์กรมีความตระหนักเกี่ยวกับสถานการณ์ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์กรมีความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในปัจจุบัน และให้มีความตระหนักถึงความเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงวิธีการในการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยง หรือป้องกันภัยคุกคาม รวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

3. Patch


ทำการ Patch โปรแกรมหรือ OS ที่ใช้งานอย่างสม่ำเสมอรวมไปถึงการทำ Hardening โดยการปิดโปรแกรมหรือ Service ที่ไม่ได้ใช้งาน

INETMS System Management เราพร้อมให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญในการดูแลระบบปฏิบัติการ จะช่วยบริหาร จัดการแพท Monitoring แจ้งเตือนและแก้ปัญหาการใช้งานระบบของคุณ พร้อมคำแนะนำและรายงานประจำเดือน ไม่ว่าจะเป็น windows Linux หรือระบบปฏิบัติการอื่นๆ

4. Security Control

ใช้งาน Security Control ต่าง ๆ เช่น Antivirus, FW, Antimalware และอัพเดต Signature อยู่เสมอ

5. เฝ้าระวังเหตุการณ์และมีแผนรับมือกรณีที่เกิดเหตุการณ์

เฝ้าระวังและวิเคราะห์การใช้งานระบบอยู่เสมอเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการใช้งานที่ผิดปกติ หรืออาจจะเป็นภัยคุกคามต่อระบบได้ หากเราทำการตรวจพบก่อนก็จะให้องค์กรทำการป้องกันระบบได้ก่อน

INETMS พร้อมให้บริการศูนย์ SOC โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง ที่พร้อมดูแล เฝ้าระวัง แจ้งเตือน และให้คำแนะนำในกรณีตรวจพบพฤติกรรมที่เป็นภัยคุกคาม หรือเหตุการณ์ที่ผิดปกติ อีกทั้งยังมีระบบ AI ช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อสู้กับ Hacker ในยุคดิจิตอล พร้อมทั้งอัพเดท ช่องโหว่ใหม่ๆ จากทั่วโลกด้วย Threat intelligence ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณปลอดภัยอยู่เสมอ

INETMS Managed Security Service Provider

บริการศูนย์เฝ้าระวังรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่าย และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security Operation Center) ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการคำปรึกษาและบริการด้าน Security ที่ครอบคลุมกฎหมาย พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2560พ.ร.บ. การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ 2562 และพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

INETMS พร้อมให้บริการศูนย์ SOC โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง ที่พร้อมดูแล เฝ้าระวัง แจ้งเตือน และให้คำแนะนำในกรณีตรวจพบพฤติกรรมที่เป็นภัยคุกคาม หรือเหตุการณ์ที่ผิดปกติ อีกทั้งยังมีระบบ AI ช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อสู้กับ Hacker ในยุคดิจิตอล พร้อมทั้งอัพเดท ช่องโหว่ใหม่ๆ จากทั่วโลกด้วย Threat intelligence ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณปลอดภัยอยู่เสมอ

INETMS VA เป็นบริการสแกน และตรวจสอบด้านความปลอดภัยของระบบไอที เพื่อค้นหาจุดอ่อนที่มีความเสี่ยง พร้อมประเมินระดับความปลอดภัยและให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาที่พบ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ

INETMS Pentestเป็นบริการเจาะระบบตาม Methodology OSSTMM และ OWASP เพื่อช่วยในการประเมินความความเสี่ยงของระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่สำคัญขององค์กร ทั้ง Web Application และ Mobile Application ทำให้ทราบถึงช่องโหว่และวิธีการเข้าถึง เพื่อให้สามารถป้องกันได้อย่างถูกต้อง และถูกวิธี

สอบถามข้อมูลโซลูชั่นส์และบริการติดต่อทีมงาน INETMS ได้ที่

Email : sales@inetms.co.th

โทร : 0-2257-7100

Facebook: https://www.facebook.com/INETManagedServices

Website: https://www.inetms.co.th/en/home/