Promotion บริการ SOC ศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซื้อวันนี้ แถมฟรี บริการตรวจสอบช่องโหว่ VA Scan และ Pentest

tab-image
 
Security Operations Center

ศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้กับองค์กรโดยรวบรวม
Technologies, Framework, People and Process เข้าด้วยกัน โดยจะให้บริการแบบ 24*7

จะคอยทำหน้าที่
- ตรวจสอบ วิเคราะห์เหตุการณ์ที่เป็นภัยคุกคามทางด้านความปลอดภัย
- พฤติกรรมผิดปกติ
- พฤติกรรมไม่ประสงค์ดี
- พฤติกรรมน่าสงสัย
ก็สามารถตรวจสอบได้หมดเลย
พร้อมทั้งยังจัดทำข้อมูลที่มาของภัยคุกคามที่เกิดขึ้นเพื่อแจ้งไปยังหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ อย่างทันทีเลยค่ะ

ประโยชน์และข้อดี ของการทำ VA Scan และ Pentest 
- เป็นการทำ Inventory ของระบบในองค์กรช่วยให้การประเมินความเสี่ยงได้แม่นยำและ ถูกต้อง
- เพื่อเป็นข้อมูลในการทำแผนลดความเสี่ยงจากการโจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงาน และการดำเนินธุรกิจขององค์กร
- เตรียมพร้อมสำหรับภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้น และเป็นการทดสอบระบบความปลอดภัยขององค์กร (Incident response)
- ช่วยในการขอการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ เช่น ISO 27001 เป็นต้น การทำ VA Scan เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความเสี่ยงที่ต้องทำทุกปี
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้านโซลูชัน
และบริการ Security ติดต่อฝ่ายขาย INETMS ได้ที่
อีเมล: sales@inetms.co.th
065-929-6330 (คุณกานต์สินี)
063-204-4534 (คุณอสมาภรณ์)
061-404-5895 (คุณธัญกาญจน์)
#INETMS #security #บทความ 
  
 
 

06 February 2024

Viewed 12708 time

Engine by shopup.com