บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ร่วมส่งมอบเงินจำนวน 50,000 บาท ให้กับโรงเรียนวัดบ้านดอน จ.สระบุรี เพื่อสมทบทุนซ่อมแซมอาคารเรียนชั้นอนุบาล

โดยมีคุณนิตยา ขันดวง ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านดอนและคณะครูรับมอบ โดยการส่งมอบเงินดังกล่าวจัดขึ้นในวันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนวัดบ้านดอน จ.สระบุรี

#INETMS