จากสถานการณ์ความรุนแรงของโรคระบาดโควิด-19 ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น ติดเชื้อได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น ส่งผลให้แพทย์ พยาบาล บุคลากรด่านหน้าที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ และจิตอาสาทุกท่านทำงานอย่างหนัก

.

ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส (INETMS) ตอบรับนโยบายภาครัฐ ออกมาตรการให้พนักงาน Work From Home ตั้งแต่มีการระบาดรอบแรก เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ของพนักงาน และเมื่อสถานการณ์ปัจจุบันการระบาดทวีความรุนแรงมากขึ้น ด้วยความห่วงใยจากผู้บริหาร INETMS จึงจัดทำ Line Chatbot และตั้งชื่อว่า “หมอบอท” เพื่อช่วยเฝ้าระวัง คัดกรองพนักงานแยกระดับความเสี่ยง และช่วยเหลือเบื้องต้น เช่น การแจก Rapid test, ชุดยาสำหรับผู้ป่วยสีเขียว และการประสานหาตียง เป็นต้น

.

INETMS หวังว่าการเริ่มต้น ดูแลตัวเอง และดูแลกันภายในบริษัท จะสามารถแบ่งเบาการทำงานของบุคลากรทุกท่านที่ทำงานอย่างหนักตลอดช่วงการโรคระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่มากก็น้อย

.

INETMS ขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้ทีมแพทย์และบุคลากรทุกท่านที่ทำงานหนัก ผู้ประกอบการธุรกิจทุกองค์กรที่ได้รับผลกระทบ และประชาชนคนไทยทุกท่านให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ สู้ๆ

.

ดูเเลสุขภาพและดูแลกันดีที่สุดเท่าที่เราทุกคนทำได้
ด้วยความห่วงใย จาก INETMS