ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงาน บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดระยอง ที่ไว้วางใจบริษัท ไอเน็ต แมเนจ เซอร์วิสเซส จํากัด และทีมงาน ร่วมแบ่งปันความรู้พร้อมเวิร์กช็อป Step-by-Step ทั้งหมด 2 หัวข้อ ได้แก้
UiPath – Robotic Process Automation Basic Training และ UiPath – Robotic Process Automation Advance Training
จำนวน 1 รุ่น l ระยะเวลา 2 วัน
สำหรับท่านใดสนใจ UiPath และคอร์สเทรนนิ่งให้กับบริษัทและทีมงาน
✔️ เพื่อลดต้นทุนแรงงาน
✔️ เพิ่มความสามารถของแรงงาน
✔️ เพิ่มความเร็วความถูกต้อง (100%)
✔️ เสริมสร้างกำลังใจของพนักงาน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร : 02257-7100
อีเมล : sales@inetms.co.th

 

Join our Community!
UiPath RPA User Thailand: https://bit.ly/3f9ma0R
INETMS l สอนพื้นฐาน RPA ด้วย UiPath : https://bit.ly/3dhtdCr
INETMS l สอนขั้นสูง RPA ด้วย UiPath : https://bit.ly/3vUVk2E

 

#ManagedServices #INETMS #UiPath
#Training #RPA #Innovation #Automation
#RoboticProcessAutomation #DigitalTransformation
#AutomationFirst #hyperautomation