ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษาหรือที่สำเร็จการศึกษาแล้วของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หรือผู้ที่มีความสนใจงาน IT เข้าร่วมอบรมความรู้พื้นฐานทางด้าน IT หลักสูตร Computer Security และ Robotic Process Automation โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะมีโอกาสได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของบริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด สำนักงานกรุงเทพ และสำนักงานเชียงใหม่

วัตถุประสงค์
1. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ทางด้าน IT ให้นักศึกษาหรือผู้ที่มีความสนใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้สามารถทำงานได้จริง
2. สร้างงานในจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจสู่ภูมิภาค ทำงานที่บ้านเกิด อากาศดี ส่งเสริมสถาบันครอบครัว
หลักสูตรที่อบรม

1. หลักสูตร Computer Security

2. หลักสูตร Robotic Process Automation

คุณสมบัติ

1. นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษาในปี 2565 หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

2. ผู้ที่มีความสนใจด้าน IT (วุฒิ วศบ./วทบ. หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)

ระยะเวลาโครงการ “พี่สอน เพื่อน้องได้งาน” รุ่นที่ 2

เปิดรับสมัคร ลงทะเบียนออนไลน์ 14 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้าร่วมโครงการ 1 มีนาคม 2565
อบรมทางวิชาการ (ทุกหลักสูตร) 7-8 มีนาคม 2565
ทดสอบวัดความรู้ 11 มีนาคม 2564
นัดสัมภาษณ์ 14 – 18 มีนาคม 2565
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 28 มีนาคม 2565
รายละเอียดหลักสูตรที่อบรม จำนวน 2 หลักสูตร
1. หลักสูตร Computer Security
หลักสูตร Computer Security

หลักสูตร Computer Security

2. หลักสูตร Robotic Process Automations
หลักสูตร Robotic Process Automations

หลักสูตร Robotic Process Automations

อัตรารับสมัครเข้าโครงการ และอัตราการจ้างงาน
อัตรารับสมัครเข้าโครงการ และอัตราการจ้างงาน

อัตรารับสมัครเข้าโครงการ และอัตราการจ้างงาน

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 65
หรือแสกน QR code
แทรกรูป QR Code
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 
คุณบิว 065-5214452 หรือ hr@inetms.co.th