ทำไมต้อง INETMS

บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ INETMS

ผู้ให้บริการด้าน Managed Services ชั้นนำ มีความน่าเชื่อถือ ให้คำปรึกษาและออกแบบระบบไอทีแบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Cloud Computing, Google Cloud, IT Security, Infrastructure, Operation System, Database, Backup, Managed Services, และ RPA อย่างครบวงจร
มีทีมวิศวกรที่มีความสามารถและมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

ดีกว่าบริษัทอื่นอย่างไร

INETMS มีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เรายังคงจะพัฒนาและร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสรรหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาสร้างสรรค์บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในองค์กรขนาดใหญ่และขนาดเล็ก อีกทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานด้วย วัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการอบรม และส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้ ก้าวทันเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

Our Certificate

News Update

More

Contact Us

Engine by shopup.com